.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.02.2021 r. wznawiamy obsługę kasową. Kasa czynna będzie:

 

od 1 do 15 każdego miesiąca

od 16 do końca miesiąca

Poniedziałek

8:30 – 15:00

8:30 – 11:00

Wtorek – Piątek

7:30 – 14:00

8:30 – 11:00

Od 1 do 15 każdego miesiąca przerwa techniczna odbywać się będzie w godzinach 10:45 – 11:00.

Pozostała część biura Spółdzielni (sekretariat, księgowość, administracja, dział członkowsko-mieszkaniowych) pracować będzie na dotychczasowych zasadach - poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz skrzynkę podawczą umieszczoną na klatce schodowej Spółdzielni.

 
 
 
 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z potwierdzonymi wśród pracowników przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu informuje, że

do dnia 31.01.2021 r. – z możliwością przedłużenia-

biura Spółdzielni będą niedostępne dla interesantów

Spółdzielnia natomiast nie przerywa pracy. Kontakt odbywać się będzie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Spółdzielni.

W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić telefonicznie, drogą e-mail lub za pośrednictwem skrzynki podawczej możliwy będzie kontakt osobisty w godzinach 9:00 – 14:00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie.

Numery telefonów:

Sekretariat: 75 722 20 17                                               Administracja: 75 722 25 85

e-mail: biuro@smluban.pl

Wpłaty opłat za lokal można dokonywać przelewem na konto Spółdzielni nr:

                                90 1020 2137 0000 9802 0006 6282.