.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 05.05.2020 r. wznawiamy obsługę kasową. Kasa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 13:15.

Przerwa techniczna odbywać się będzie w godzinach 10:45 – 11:00.

Pozostała część biura Spółdzielni (sekretariat, księgowość, administracja, dział członkowsko-mieszkaniowych) pracować będzie na dotychczasowych zasadach - poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz skrzynkę podawczą umieszczoną na klatce schodowej Spółdzielni.

W trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zmiany w obsłudze Klientów. 

 Czynne będzie jedno okienko, a przy stanowisku kasowym może znajdować się tylko jeden klient

 Klienci obsługiwani są pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznej odległości od kasjera.

 Pozostali klienci proszeni są o oczekiwanie na obsługę na klatce schodowej, w odległości min. 2 m od siebie

  Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczono dozownik ze środkami odkażającymi.

  Prosimy z niego  korzystać. Przypominamy o konieczności noszenia maseczek.

 

*************************************************

 Pomimo otwarcia kasy,prosimy o korzystanie z niej tylko, gdy jest to niezbędne.

Zachęcamy do wykonywania przelewów na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej

nr 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282.

Do dnia 31 maja 2020 r. nie będą naliczane odsetki od zaległości w opłatach za lokale.

 
 
 

KOMUNIKAT 1

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym
z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu informuje, że

od dnia 18 marca 2020r. do odwołania

biura Spółdzielni będą niedostępne dla interesantów, natomiast Spółdzielnia nie przerywa pracy. Kontakt odbywać się będzie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki „Bieżąca korespondencja Spółdzielni Mieszkaniowej”.

W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić telefonicznie, drogą e-mail lub za pośrednictwem skrzynki na korespondencję możliwy będzie   kontakt osobisty wyłącznie      
w godzinach od 900 do 1100, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Nr telefonów i adres poczty elektronicznej: sekretariat 75 – 722 20 17, administracja  75 – 722 25 85, e-mail biuro@smluban.pl

Dodatkowo w siedzibie Spółdzielni zostanie wywieszona skrzynka na „Bieżącą korespondencję Spółdzielni Mieszkaniowej”, która opróżniana będzie 2x w ciągu dnia.

Jednocześnie informujemy, że zawieszane zostają do odwołania wszystkie przeglądy techniczne oraz czynności kontrolne
i sprawdzające. Wstrzymane są również wszystkie wymiany instalacji elektrycznych i okien w lokalach mieszkalnych.

Wejście pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa lokali mieszkalnych odbywać się będzie wyłącznie
w przypadku wystąpieniu awarii, których skutki stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowników, bądź użytkowników innych lokali w danym budynku lub awarii mogących wpłynąć na pogorszenie się stanu technicznego budynku.