.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce  o zdrowie pracowników i interesantów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów z pracownikami  Spółdzielni.

Kontakt może odbywać się telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki „Bieżąca korespondencja Spółdzielni Mieszkaniowej”, wywieszonej na I piętrze przed wejściem do biur Spółdzielni.

W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić telefonicznie, drogą e-mail lub za pośrednictwem skrzynki na korespondencję możliwy będzie kontakt osobisty wyłącznie  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Nr telefonów i adres poczty elektronicznej:

sekretariat 75 – 722 20 17,

administracja  75 – 722 25 85,

e-mail biuro@smluban.pl

Kasa czynna jest w poniedziałki od 8:30 do 15:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

Przerwa techniczna odbywać się będzie w godzinach od 10:45 do11:00.

Czynne jest jedno okienko, a przy stanowisku kasowym może znajdować się tylko jeden klient. Klienci obsługiwani są pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznej odległości od kasjera.

Pozostali klienci proszeni są o oczekiwanie na obsługę na klatce schodowej, w odległości min. 2 m od siebie.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczono dozownik ze środkami odkażającymi.Prosimy z niego  korzystać. Przypominamy o konieczności noszenia maseczek.

Pomimo otwarcia kasy, prosimy o korzystanie z niej tylko, gdy jest to niezbędne.Zachęcamy do wykonywania przelewów na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowejnr 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Prośba nasza podyktowana jest troską o Państwa i nasze zdrowie.