.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 07.06.2021r. wznawiamy obsługę interesantów w biurach Spółdzielni. Kasa czynna będzie:

 
 
 od 1 do 15 każdego miesiąca
 od 16 do końca miesiąca
 Poniedziałek
8:30 – 15:00
 8:30 – 11:00
 Wtorek – Piątek
 7:30 – 14:00
 8:30 – 11:00
 
 
Od 1 do 15 dnia miesiąca przerwa techniczna odbywać się będzie w godzinach 10:45 - 11:00.
 
Natomiast pozostała część biur Spółdzielni (sekretariat, administracja, dział członkowsko-mieszkaniowy) otwarta będzie w godzinach 7:30 – 14:00 na następujących zasadach:

W każdym z pokoi biurowych jednorazowo może przebywać tylko 1 osoba. Zasada ta dotyczy również korytarza, w tym obsługi w okienku kasowym. Klienci obsługiwani są pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznej odległości od pracowników Spółdzielni.

Pozostali klienci proszeni są o oczekiwanie na obsługę na klatce schodowej, w odległości min. 2 m od siebie.

W dalszym ciągu obowiązuje wymóg używania maseczek,  zakrywających usta i nos.

Przed wejściem do biura Spółdzielni umieszczono dozownik ze środkami odkażającymi. Prosimy z niego korzystać.

Pomimo otwarcia kasy,prosimy o korzystanie z niej tylko, gdy jest to niezbędne. Zachęcamy do wykonywania przelewów na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej nr 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282.

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników prosimy nadal ograniczać kontakt osobisty. Prawie zawsze możliwe jest załatwianie spraw drogą telefoniczną (centrala: 75 722 20 17, administracja: 75 722 25 85), mailową (biuro@smluban.pl) lub poprzez skrzynkę na korespondencję przed wejściem do biur Spółdzielni.