.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 
 KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z drastycznym wzrostem zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu informuje, że

 biura Spółdzielni będą niedostępne dla interesantów, natomiast Spółdzielnia nie przerywa pracy. Kontakt odbywać się będzie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki „Bieżąca korespondencja Spółdzielni Mieszkaniowej” na I piętrze przed wejściem do biur Spółdzielni. Skrzynka opróżniana będzie 2x w ciągu dnia.

W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić telefonicznie, drogą e-mail lub za pośrednictwem skrzynki na korespondencję możliwy będzie kontakt osobisty w godzinach 900 – 1400 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Kasa Spółdzielni czynna jest od godz. 830 do 1100.

Numery telefonów i adres poczty elektronicznej: sekretariat: 75  722 20 17, administracja: 75 722 25 85, e-mail: biuro@smluban.pl

Wpłaty należności „czynszowych” można dokonywać przelewem lub wpłatą (na poczcie, w dowolnym banku lub punktach przyjmowania wpłat) na konto Spółdzielni nr:

90 1020 2137 0000 9802 0006 6282

Kartki z numerem konta wyłożono na stoliku pod skrzynką na korespondencję.