.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 

      
 
 
 Stan aktualny
 
Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 1896 mieszkań, z tego: 
  • 61 mieszkań spółdzielczych lokatorskich ( 3,2 % )
  • 972 mieszkań spółdzielczych własnościowych ( 51,3 % )
  • 863 mieszkań o statusie odrębnej własności ( 45,5 % )  
    (wg stanu na 31.05.2019r.)
Zasoby spółdzielni to 100.610 m2 powierzchni użytkowej, w tym 94.752 m2 to powierzchnia lokali mieszkalnych. Spółdzielcze tereny zajmują 19 ha powierzchni, na której zlokalizowanych jest 46 budynków wielorodzinnych oraz lokale usługowe o łącznej powierzchni 5.492 m2.
Tereny zielone to 6,7 ha, co stanowi 35% powierzchni. Na terenach zieleni posiadamy 2.500 m żywopłotów formowanych.
Spółdzielnia zrealizowała program termorenowacji i modernizacji zasobów. Aktualnie 100 % zasobów jest ocieplonych. Wszystkie budynki mają też ocieplone stropodachy. W ponad 82 % mieszkań wymieniona jest stolarka okienna. Ponad 98 % mieszkań posiada wodomierze wody zimnej.