.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 
 
 
    

 
  1) Zmiana opłat za ogrzewanie:
 
  2) Informacje dotyczące  ogrzewania:
 
  3) Rozliczenie centralnego ogrzewania:
 
 
 
   4) Likwidacja junkersów:
          
           -Informacja
 
 
   5) Boisko wielofunkcyjne:
 
 
 
 
    7) Użytkowanie wieczyste:
 
 
 
     8) Segregacja odpadów komunalnych:
 
 
 
     9) Rozliczenie poboru wody:
 
 
 
   13) Zapotrzebowanie: