.
Rok założenia 1965
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 
  Tel. 75 722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto: PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05      Regon 000492983       KRS 0000181292
 
 
 
Historia

 
 
 
 
   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu została powołana 3 października 1965 roku. Odnotowanych zostało 345 członków założycieli, którzy nadali spółdzielni nazwę : Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" w Lubaniu. 
W czerwcu 1969 roku, a więc trzy lata po zarejestrowaniu spółdzielni, zasiedlono pierwsze 72 mieszkania o p.u. 3090 m2,
w dwóch budynkach: przy ul. Starej 6,8 oraz na Pl. Strażackim 1,3.
 
 A w latach następnych :
 
 
  Ilość wybudowanych mieszkań Powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań Uwagi
1970-1975 584 24.694 m2  
1976-1980 543 25.915 m2  
z tego: w Lubaniu 368 mieszkań o p.u. 18.292 m2
1981-1985 507 28.609 m2 z tego: w Lubaniu 439 mieszkań o p.u. 24.859 m2
1986-1990 280 15.357 m2    
1991-1992 110   6.656 m2  
 

   Budowaliśmy bloki mieszkalne wraz z towarzyszącymi obiektami jak szkoła, przedszkola, pawilony handlowe i garaże. Powstawały drogi z parkingami, zieleń i place zabaw.

  W  latach  1971 - 1980  wybudowano pawilony handlowe przy ul. Łużyckiej1 i ul. B.Chrobrego 3 oraz 22 garaże.

  W latach 1981-1990 wybudowano hydrofornię, przedszkole na os.Piastów I, przedszkole na os.Piastów II ( obecnie siedziba ZUS ) oraz prowadzona była budowa szkoły ( obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.A.Mickiewicza).

  W historii spółdzielni należy wyeksponować takie zdarzenia jak:

  • zmiana  nazwy spółdzielni, tj. odejście od przymiotnika "powiatowa" po administracyjnej     reorganizacji kraju w 1975r.,  oraz skreślenia w nazwie "Nadzieja"w 1979 roku,
  • wyodrębnienie się samodzielnych spółdzielni:

          - w 1982 roku w Zawidowie powstała spółdzielnia, która przejęła 85 mieszkań o p.u. 3.953 m2

          - w 1985 roku w Leśnej powstała spółdzielnia, która przejęła 168 mieszkań o p.u. 7.578 m2,

          - w 1990 w Lubaniu powstała spółdzielnia, która przejęła 3 segmenty o 12 mieszkaniach.

  • powstanie w 2010 roku w Olszynie dwóch wspólnot mieszkaniowych  po 11 mieszkań o p.u.  1.187 m2.
 
     Poniżej przedstawiamy tych, którzy tworzyli i nadal tworzą historię naszej spółdzielni:
 
 
 
 
                                 CZŁONKOWIE   ZARZĄDÓW 
 
                                PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI
 

 
                                 BIULETYN   JUBILEUSZOWY - 45-LECIA SPÓŁDZIELNI
 
                                 BIULETYN   JUBILEUSZOWY - 50-LECIA SPÓŁDZIELNI