.
Rok założenia 1965
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 
  Tel. 75 722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto: PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05      Regon 000492983       KRS 0000181292
 

      
 
 
Spółdzielcze inwestycje
 
Oprócz podstawowej działalności Spółdzielni, związanej z bieżącym utrzymaniem zasobów, w ostatnich latach Spółdzielnia wykonała też kilka zadań na terenach wspólnych, które mogą służyć wszystkim mieszkańcom. Zarząd i Rada Nadzorcza zdecydowały, że część tzw. wolnych środków, pochodzących z zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni, przeznaczona zostanie na sfinansowanie takich zadań, a Walne Zgromadzenia Członków zatwierdzały te decyzje. I tak w latach 2015 i 2016 zrealizowano w dwóch etapach zagospodarowanie terenu przy ul. Wł.Łokietka. Powstał tam plac rekreacyjno-wypoczynkowy i parking na kilkadziesiąt samochodów.
 
 
 
 

W roku 2017 na terenie osiedla PIASTÓW I wykonane zostało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Zainstalowano też oświetlenie w energooszczędnej technologii LED, aby boisko mogło być używane również w jesienne wieczory.

 
 

 W roku następnym zdecydowano, aby kontynuować zagospodarowanie tego fragmentu terenu osiedla PIASTÓW I i wykonać tzw. otwartą strefę aktywności, zawierającą urządzenia do ćwiczeń, ławki oraz nasadzenia roślin. Spółdzielnia aplikowała o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu, okazało się jednak, że według przyjętych tam wskaźników nie kwalifikujemy się do otrzymania dotacji. Pomimo tego zadanie (w minimalnie zmniejszonym zakresie) zostało zrealizowane.

 
Ponieważ chcieliśmy, aby młodzi miłośnicy kopania piłki mieli również miejsce dla siebie, w roku bieżącym (2019) wykonaliśmy remont bardzo już zniszczonego boiska w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Łużyckiej. Nie jest to oczywiście obiekt pełnowymiarowy, ale dla mniejszych dzieci powinien wystarczyć…
 
 

W wyżej opisany ciąg zadań wpisuje się też doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw przy ul. B. Chrobrego, postulowane w jednym z przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu wniosków.

 

Nieco inny charakter ma inwestycja, polegająca na montażu systemu monitoringu na obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku 2018 zrealizowano pierwszy etap, obejmujący swoim zakresem biurowiec Spółdzielni, plac zabaw i boisko przy ul. B. Chrobrego oraz parking przy budynku ul. Wł. Hermana 4, obecnie realizowany jest etap drugi. Również to zadanie służyć ma mieszkańcom naszych osiedli, poprawiając bezpieczeństwo i podnosząc poziom ochrony majątku Spółdzielni. Poniżej kilka zdjęć obrazujących zakres I etapu.

 
 
 
 
 

Podkreślmy jeszcze raz: wszystkie opisane wyżej zadania sfinansowane zostały z wolnych środków Spółdzielni, uzyskanych z działalności gospodarczej. Opłaty eksploatacyjne i wpłaty na fundusz remontowy, będące składnikami tzw. opłat czynszowych, są przeznaczane na bieżącą obsługę zasobów i Spółdzielnia nie korzystała z nich przy finansowaniu w/w inwestycji.