.
Rok założenia 1965
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 
  Tel. 75 722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto: PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05      Regon 000492983       KRS 0000181292


Wywóz nieczystości
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Lwówecka 8      59-800 LUBAŃ
 
tel. 75  722 22 29  sekretariat@zgiuk.luban.pl 
 Dostawca wody i odbiorca ścieków komunalnych 
 Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 1A     59-800 LUBAŃ
 
tel. 75 646 63 30  wodociagi@lpwik.luban.pl
Dostawca energii cieplnej 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o.
Plac 3-go Maja 11    59-800 LUBAŃ
 
tel. 75 722 22 39  biuro@pecluban.pl