.
Rok założenia 1965
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 
  Tel. 75 722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto: PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05      Regon 000492983       KRS 0000181292
 
 
PISZĄ O NAS:
 

 
Rok 2018:
 
                     Ziemia Lubańska nr 17 -październik
 

 
                       Ziemia Lubańska nr 17 - wrzesień (1)
 
 
 
 
Rok 2015:
 
                     Ziemia Lubańska nr 20 - listopad (2).
 
 
 
                       Ziemia Lubańska nr 17 (1) - wrzesień.
 
 
                       Ziemia Lubańska nr 19 - październik.
             
 
Rok 2013:
 
 
                      Ziemia Lubańska nr 13 - lipiec.
 
                        Ziemia Lubańska nr 16 - sierpień.
 
                        Ziemia Lubańska nr 20 - październik.
 
                        Ziemia Lubańska nr 20 - październik.
 

 
                        Ziemia Lubańska nr 23 - grudzień.
 
Rok 2012:
 
                       Ziemia Lubańska nr 12 - czerwiec.
 
                       Ziemia Lubańska nr 19 - październik.
 
                       Ziemia Lubańska nr 22 - listopad.
 
                       Ziemia Lubańska nr 23 - grudzień.
 
 
Rok 2011:
 
                       Ziemia Lubańska nr 12 - lipiec.
 
                       Ziemia Lubańska nr 12 - lipiec.
 
                            Ziemia Lubańska nr 17 - wrzesień.
 
                            Ziemia Lubańska nr 21 - listopad.
 
 
Rok 2010:
                            Ziemia Lubańska nr 12 - czerwiec.
 
                            Ziemia Lubańska nr 14 - sierpień. 
 
                             Ziemia Lubańska nr 16 - sierpień art.1.
 
                             Ziemia Lubańska nr 16 - sierpień art.2.
 
                             Ziemia Lubańska nr 18 - wrzesień.
 
                             Ziemia Lubańska nr 19 - październik.
 
                             Ziemia Lubańska nr 20 - październik.

                             Ziemia Lubańska nr 21 - listopad