.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292

REMONTY I MODERNIZACJE w 2022r.

Zadania remontowe w Spółdzielni wykonywane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą roczny „Plan gospodarczy”, do którego jednym z załączników jest „Plan remontów”. Na rok 2022 plan ten przewiduje wykonanie prac na łączną kwotę 2002700 zł.Przypominamy, że opłaty na fundusz remontowy pobierane od użytkowników lokali w roku 2022 wynoszą 1,40 zł./m2 .

Wprawdzie zakończono wykonywanie zadań związanych z termomodernizacją budynków,
ale od realizacji pierwszych dociepleń minęło jednak wiele lat i niektóre elewacje nie wyglądają już zbyt estetycznie, dlatego będziemy stopniowo wykonywać mycie, przemalowania i remonty ścian wykazujących największe zużycie. W roku 2022 przewidziano na ten cel łącznie 70 000 zł.
W roku 2021wykonano likwidację gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody zasilanej ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC Sp. z o.o. w budynku
przy ul. B. Krzywoustego 2 (78,8% lokali). Pomimo wielu obaw z tym związanych osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, są zadowolone ze sprawnego przebiegu prac.
Dotychczasowa eksploatacja instalacji w 6-ciu budynkach Spółdzielni wykazała też, że koszt podgrzania wody nie odbiega od kosztów zużycia gazu, a komfort użytkowania i bezpieczeństwo są nieporównywalne. Przypominamy, że całkowity koszt wymiany finansujemy z funduszu remontowego i nie wymagamy od mieszkańców żadnych dopłat, co w innych spółdzielniach wcale nie jest regułą.

W aktualnej sytuacji, wobec spodziewanej podwyżki cen gazu o ok. 50% i już dokonanej podwyżki stawek za ciepło sieciowe z PEC Lubań Sp. z.o.o o ok. 16% można się spodziewać, że likwidacja gazowych podgrzewaczy to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także opłacalność finansowa.

Spółdzielnia posiada środki finansowe na realizację instalacji ciepłej wody w następnych budynkach – jedyny warunek to zgoda wszystkich lokatorów w danym pionie mieszkań, co musi złożyć się następnie na co najmniej 50% lokali w budynku.Wiosną tego roku będziemy ponownie prosić o deklaracje mieszkańców pozostałych budynków Spółdzielni.

W roku 2022 przewidziano 114 200 zł. na wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych i piwnic na energooszczędne załączane czujnikiem ruchu, a także na konieczne remonty instalacji rozdzielni i wewnętrznych linii zasilających.

Coraz większe środki jesteśmy też zmuszeni kierować na utrzymanie terenów zielonych, a konkretnie na przycinanie i pielęgnację lub – tam gdzie jest to niezbędne – wycinki coraz starszych, a tym samym coraz większych drzew, które kiedyś zostały posadzone w dobrej wierze przez samych mieszkańców, ale bez planu i przewidywania, co będzie za lat 30. W przypadku wycinek jesteśmy zobowiązani do wykonywania nasadzeń zastępczych, co też wiąże się ze sporymi kosztami.

Będziemy kontynuować wymianę starej stolarki w piwnicach oraz rozpoczęte 4 lata temu zadanie wymiany starych okien na klatkach schodowych; jest szansa, że w roku 2022 uda się te zadania zakończyć.

W miarę potrzeb będzie następować wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych na zasadzie 50% partycypacji Spółdzielni w kosztach.

W roku bieżącym zamierzamy zrealizować z nadwyżki finansowej (bez obciążania funduszu remontowego) kilka zadań. Tego typu finansowanie dotyczy tzw. terenów wspólnych Spółdzielni. Są to:

1) doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia,

2) remont fragmentu parkingu za budynkiem ul. B. Krzywoustego 2,

3) remont odcinka drogi wewnętrznej K. Wielkiego – Wł. Hermana.

         Inne zadania przewidziane w „Planie remontów” na rok 2022 to m.in.:


GENERALNY  REMONT DACHÓW:


 - ul. WŁ. Hermana 4,


 - ul. B. Krzywoustego1,


 - ul.Sikorskiego 5 – naprawa częściowa,

 - pl. Śląski – renowacja dachu z blachy,

 - inne w miarę potrzeb. 

REMONTY KANALIZACJI SANITARNEJ

 

NAPRAWA OPASEK BETONOWYCH

 

MALOWANIE  KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC

REMONTY KOMINÓW
INNE REMONTY OGÓLNE
INNE REMONTY INSTALACYJNE