.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
                                                   Rada Nadzorcza Spółdzielni                      rn@smluban.pl 
  
 
                                                 Kazimierz Biniaszczyk     Przewodniczący Rady
 
                                                  Ireneusz Kasprzyk           Zastępca Przewodniczącego Rady
                                                  Paweł Płuciennik              Sekretarz  Rady
 
                                                  Anna Kiszka                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                  Kazimierz Kiljan             Członek Komisji Rewizyjnej
                                                                  Bohdan Orpiszewski       Członek Komisji Rewizyjnej
 
                                                  Renata Pałka                    Przewodnicząca Komisji GZM
                                                  Bolesław Lejko                 Członek Komisji GZM
                                                  Stanisław Wisłocki           Członek Komisji GZM
 
 
Członkowie Rady Nadzorczej  przyjmują interesantów w  poniedziałek poprzedzający posiedzenie Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1300 - 1500 .