.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
                                                   Rada Nadzorcza Spółdzielni                      rn@smluban.pl 
  
 
                                                Zbigniew Śmigielski       Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
                                                 Mariola Biedroń            Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
                                                 Tomasz Otton                 Sekretarz  Rady Nadzorczej
 
                                                 Elżbieta Kołodzińska     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                 Renata Pałka                  Przewodnicząca Komisji GZM
 
                                                 Kazimierz Biniaszczyk  Członek
                                                 Zdzisław Pawliszyn        Członek
                                                 Grażyna Płuciennik       Członek
                                                                Roman Romanowicz      Członek
 

 
 
Członkowie Rady Nadzorczej  przyjmują interesantów w  poniedziałek poprzedzający posiedzenie Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1300 - 1500 .
 
 

                       DYŻUR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ