.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
                                                   Rada Nadzorcza Spółdzielni                      rn@smluban.pl 
  
 
                                                 Ireneusz Kasprzyk           Przewodniczący Rady
 
                                                  Zbigniew Śmigielski        Zastępca Przewodniczącego Rady
                                                  Kazimierz Kiljan             Sekretarz  Rady
 
                                                  Elżbieta Kołodzińska      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                  Grażyna Płuciennik        Członek Komisji Rewizyjnej
                                                                  Roman Romanowicz       Członek Komisji Rewizyjnej
 
                                                  Tomasz Otton                    Przewodniczący Komisji GZM
                                                  Mariola Biedroń               Członek Komisji GZM
                                                  Zdzisław Pawliszyn          Członek Komisji GZM
 
 
Członkowie Rady Nadzorczej  przyjmują interesantów w  poniedziałek poprzedzający posiedzenie Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1300 - 1500 .
 
 

                       DYŻUR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ