.
Rok założenia 1965
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 
  Tel. 75 722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto: PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05      Regon 000492983       KRS 0000181292
 
 
Działalność społeczno-kulturalna
 
Działalność społeczno-kulturalna bazuje w głównej mierze na obiektach zlokalizowanych  na osiedlu Piastów.
Posiadamy klub przy ul.Łużyckiej 1 o powierzchni 170 m2 oraz harcówkę w Śródmieściu o powierzchni 50 m2.
Ponadto Spółdzielnia posiada siedem  placów zabaw dla dzieci, z tego pięć na terenie osiedla Piastów i dwa place zabaw w Śródmieściu.
Posiadamy cztery boiska wielofunkcyjne.
Przy Spółdzielni działa osiedlowe Ognisko TKKF, które prowadzi zajęcia w dwóch sekcjach: brydż oraz rekreacja i turystyka.
W pomieszczeniach klubu funkcjonuje osiedlowe Koło PTTK oraz Koło PTSM, którymi kieruje Pan Henryk Sławiński.
Działalność kulturalno-oświatowa klubu opiera się na współpracy z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej, z Młodzieżowym Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Domem Kultury.
Rokrocznie organizujemy festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Staramy się  w miarę możliwości finansowych kontynuować pracę Klubu. Mimo tego, że działalność klubu odbiega od profesjonalnej formy, to nie myślimy zaniechać tej działalności. Mamy świadomość, że dotychczasowa działalność jest potrzebna, chociażby na rzecz integracji środowiskowej mieszkańców osiedla Piastów, co czynią już od kilku lat : Lubański Klub Seniora oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy naszej Spółdzielni.
W naszym Klubie odbywają się wszelakie uroczystości rodzinne, zebrania organizacji społecznych i innych. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność przyczyni się do ograniczenia poczucia wyobcowania członków naszej Spółdzielni oraz pozostałych mieszkańców osiedla Piastów. Dlatego co roku organizujemy konkurs na najładniejszy balkon i ogródek, a uczestników konkursu nagradzamy za to, że efekty ich pracy są coraz bardziej widoczne i poprawiają estetykę naszych zasobów a tym samym naszego miasta.
 
 
Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy SM Lubań
 
Poniedziałek
1500 - 2100
Klub Brydża Sportowego
Wtorek
1600 - 2000
Lubański Klub Seniora
Środa
1800 - 2000
Osiedlowe Koło PTTK
Osiedlowe Koło PTSM
Czwartek
1600 - 2000
Klub Brydża Sportowego
Piątek

 
Uroczystości rodzinne
Zebrania organizacji społecznych
Sobota

 
Uroczystości rodzinne
Zebrania organizacji społecznych