.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 
 
 
Rok 2021
 

 
 
Rok 2020
 

 
 
 
 
Rok 2019
 

      
 
 
Rok 2018
 

 
 
 
 
 
 
 
Rok 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2016
 

 
 
 
 
 
 

  Rok 2015
 

 
 
 
 
 
 
Rok 2014
 

 
 
 
 
 


Rok 2013
 

 
 
 
 

  Rok 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2011